Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Informujemy, że kolejny piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Mój Prąd” (MP5) został uruchomiony w dniu 22.04.2023 r.


 1. Okres kwalifikowania: od 01.02.2020 r. (wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku);
 2. Trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:
  1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
   Skupiamy się na tej grupie.
  2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
  3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:
   1. mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;
   2. zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
   3. do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.
 3. Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):
  1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
  2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
   1. 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
   2. 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).
  3. Urządzenia dodatkowe:
   1. Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
    1. Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
    2. Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
    3. Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
    4. Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
    5. Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
   2. Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
   3. System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
   4. Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł
17 marca 2023

System grzewczy Red Snake – idealnie zaprojektowany

System grzewczy Red Snake to rozwiązanie które zapewnia między innymi: Oszczędność miejsca – system Red Snake nie wymaga kotłowni, co...
9 marca 2023

Co warto wiedzieć porównując folie grzewcze?

Porównujesz dostępne na rynku folie grzewcze? Zastanawiasz się jaki parametr jest najważniejszy i jaki ma wpływ na działanie, trwałość, niezawodność,...
21 lutego 2023

Test szczelności

Czym jest test szczelność? Czy warto poddać swój dom takiemu “badaniu”? Jak usługa ta może pomóc Ci oszczędzić pieniądze? Zacznijmy...
17 lutego 2023

Red Snake na Forum OP.EN

31 stycznia 2023 roku spotkaliśmy się w centrum konferencyjnym Haza Tower w Szczecinie żeby wspólnie pochylić się nad tematem niezwykle...