fbpx

Prąd tańszy od gazu?

Skorygowane całkowite zużycie ogrzewania gazowego w okresie pomiaru było 33542,33 kWh. Aby umożliwić porównanie z dzisiejszym stanem technologii ogrzewania kondensacyjnymi kotłami grzewczymi obliczono skorygowane zużycie całkowite o jeszcze 10% w dół. To odpowiada wartości zużycia jaka byłaby osiągalna gazowym ogrzewaniem kondensacyjnymi kotłami grzewczymi w mierzonym obiekcie.

Rachunkowe zużycie całkowite ogrzewania gazowego w technice kondensacyjnej w okresie pomiaru było w związku z tym 30188,1 kWh.
Aby mieć bazę porównawczą zużyć energii odniesiono je do danych powierzchni mieszkalnych. W związku z tym otrzymano:

Odnoszące się do powierzchni mieszkalnej zużycie całkowite ogrzewania podczerwienią w okresie pomiaru wynosiło w związku z tym 7305,92 kWh/102,6 m2 = 71,21 kWh/m2

Odnoszące się do powierzchni mieszkalnej skorygowane zużycie całkowite ogrzewania gazowego w okresie pomiaru wynosiło w związku z tym 33542,33 kWh/160,7 m2

Odnoszące się do powierzchni mieszkalnej rachunkowe zużycie całkowite ogrzewania gazowego  w technologii ogrzewania kondensacyjnymi kotłami grzewczymi okresie pomiaru wynosiło w związku z tym 30188,1 kWh/160,7 m2

Odnoszące się do powierzchni mieszkalnej wartości zużycia przedstawiono na ilustracji 4.8. = 208,73 kWh/m2 = 187,85 kWh/m2

W stosunku do niskotemperaturowego ogrzewania gazem (NTG) zużycie energii ogrzewania podczerwienią (IR) wynosi tylko 34/1%, do ogrzewania gazowego w technologii ogrzewania kondensacyjnymi kotłami grzewczymi tylko 37,9%.

To oznacza, że zużycie energii końcowej ogrzewania gazowego wynosi 2,5-krotnie więcej niż zużycie energii końcowej ogrzewania podczerwienią.

Projekt badwaczy, pomiar porównawczy ogrzewanie podczerwienią/gazem
Dr Inż. Peter Kosack, Politechnika Kaiserslautern

Szkolenie techniczne o tematyce folii grzewczych

Przeprowadziliśmy szkolenie techniczne na terenie inwestycji firmy P.W. Jakon z miejscowości Szczepidlo, blisko Konina. W szkoleniu poza właścicielem uczestniczyli znajomi...

Widget Meetsales – pomoc podczas zakupów

Sprzedaż produktów związanych z energią nie jest prosta. Zwykle są to zaawansowane rozwiązania technologiczne o różnych specyfikacjach. Klient nie zawsze...

Czy folie na podczerwień to dobre rozwiązanie w domu prefabrykowanym?

Planujesz budowę domu i zastanawiasz się jaka technologia będzie najwłaściwsza w połączeniu z ogrzewaniem foliami na podczerwień? Zachęcamy zatem przyjrzeć...

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy – 30 września 2021 r.

Zarząd Red Snake S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje...