fbpx

Dane rejestrowe spółki akcyjnej Red Snake S.A.

Red Snake S.A. z siedzibą w Szczecinie (71 – 467), ul. Mariana Rapackiego 1C/1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859965, z kapitałem zakładowym w kwocie 12 608 666,00 zł, NIP: 8513252107, REGON 387033011.