Główne zalety to wieloletnie oszczędności. Montując na dachu domu panele fotowoltaiczne zaś w domu folie grzewcze zapewniasz  sobie dostawy prądu z własnej minielektrowni. Najczęściej wiosną i latem instalacja PV produkuje znacznie więcej energii, niż wynosi zapotrzebowanie domowników. Wówczas nadwyżki prądu trafiają do sieci energetycznej. Odbierasz je zimą i zużywasz do zasilania folii grzewczych, natomiast z energetyką rozliczasz się za prąd oddany i pobrany jedynie raz lub dwa razy w roku. Rachunek jest symboliczny.

Drugą zaletą folii grzewczych i instalacji fotowoltaicznej jest samowystarczalność. Nie jesteśmy uzależnieni od cen węgla, drewna, gazu, pelletu czy prądu.