Podczerwień nazywana także promieniowaniem podczerwonym to promieniowanie elektromagnetyczne. Promieniowanie podczerwone emitowane jest przez każde ciało fizyczne, które ma wyższą temperaturę niż zero bezwzględne.