To fakt. Wokół badanych folii grzewczych występuję pole elektromagnetyczne ale tylko o częstotliwości sieci zasilającej 50Hz. Przy wartościach dopuszczalnych dla pola magnetycznego 60A/m (wyznaczonej w odległości minimum 30cm od źródła pola), maksymalne zmierzone natężenie pola wyniosło 0,21A/m dla folii o mocy 220W/m2 i 0,39A/m dla folii o mocy 400W/m2. Maksymalne natężenie pola magnetycznego bezpośrednio nad powierzchnią folii (w odległości 5cm) nie przekroczyło w żadnym przypadku 1,45A/m. Analogiczne wartości dla pola elektrycznego wyniosły 0,155kV/m przy wartości dopuszczalnej 1kV/m. Podane wartości  natężenia pola są porównywalne z polem w otoczeniu typowych urządzeń powszechnego użytku zasilanych z sieci elektroenergetycznej, jak np. suszarka do włosów, czajnik elektryczny, grzejniki elektryczne, termowentylatory itp.