PRĄD TAŃSZY OD GAZU?
Senior scientist at work in a laboratory

PRĄD TAŃSZY OD GAZU?

Skorygowane całkowite zużycie ogrzewania gazowego w okresie pomiaru było 33542,33 kWh. Aby umożliwić porównanie z dzisiejszym stanem technologii ogrzewania kondensacyjnymi kotłami grzewczymi obliczono skorygowane zużycie całkowite o jeszcze 10% w dół. To odpowiada wartości zużycia jaka byłaby osiągalna gazowym ogrzewaniem kondensacyjnymi kotłami grzewczymi w mierzonym obiekcie.

Rachunkowe zużycie całkowite ogrzewania gazowego w technice kondensacyjnej w okresie pomiaru było w związku z tym 30188,1 kWh.
Aby mieć bazę porównawczą zużyć energii odniesiono je do danych powierzchni mieszkalnych. W związku z tym otrzymano:

Odnoszące się do powierzchni mieszkalnej zużycie całkowite ogrzewania podczerwienią w okresie pomiaru wynosiło w związku z tym 7305,92 kWh/102,6 m2 = 71,21 kWh/m2

Odnoszące się do powierzchni mieszkalnej skorygowane zużycie całkowite ogrzewania gazowego w okresie pomiaru wynosiło w związku z tym 33542,33 kWh/160,7 m2

Odnoszące się do powierzchni mieszkalnej rachunkowe zużycie całkowite ogrzewania gazowego  w technologii ogrzewania kondensacyjnymi kotłami grzewczymi okresie pomiaru wynosiło w związku z tym 30188,1 kWh/160,7 m2

Odnoszące się do powierzchni mieszkalnej wartości zużycia przedstawiono na ilustracji 4.8. = 208,73 kWh/m2 = 187,85 kWh/m2

W stosunku do niskotemperaturowego ogrzewania gazem (NTG) zużycie energii ogrzewania podczerwienią (IR) wynosi tylko 34/1%, do ogrzewania gazowego w technologii ogrzewania kondensacyjnymi kotłami grzewczymi tylko 37,9%.

To oznacza, że zużycie energii końcowej ogrzewania gazowego wynosi 2,5-krotnie więcej niż zużycieenergii końcowej ogrzewania podczerwienią.

 

Projekt badwaczy, pomiar porównawczy ogrzewanie podczerwienią/gazem
Dr Inż. Peter Kosack, Politechnika Kaiserslautern

Następny wpisRead more articles