fbpx

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy – 30 września 2021 r.

Zarząd Red Snake S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 30 września 2021 r. o godz. 11:00 w Szczecinie, przy ulicy Rapackiego 1c/1, w dużej sali konferencyjnej.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości odbywania się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
 8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty w roku obrotowym 2020 z zysku z lat przyszłych.
 9. Powzięcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
 10. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020.
 11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020.
 12. Powzięcie uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej
 13. Wolne wnioski i pytania.
 14. Omówienie spraw bieżących.

Wszystkie dokumenty dotyczące punktów porządku obrad przedstawione są do wglądu w siedzibie Spółki (w dni robocze w godz. 8.00 -15.00).

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywać na nim prawo głosu osobiście lub poprzez należycie umocowanych pełnomocników.

4 listopada 2022

Zostań Certyfikowanym Instalatorem folii grzewczych Red Snake

Już 10 listopada o godz. 8.30 odbędzie się szkolenie produktowo techniczne online na którym omawiać będziemy systemy grzewcze Red Snake....
2 września 2022

Odc. 6 Folie grzewcze Red Snake możesz zamontować na każdym etapie budowy

Folie grzewcze Red Snake możemy tak naprawdę zamontować na każdym etapie budowy nowego domu. Możemy zaproponować montaż podłogowy pod wylewką...
24 sierpnia 2022

Odc. 5 Folie Red Snake z profesjonalnym montażem i 25-letnią gwarancją

Na rynku mamy kilkanaście firm proponujących różne ceny i folie różniące się jakością oraz technologią. My jako Red Snake od...
11 sierpnia 2022

Odc. 4 Kupiłeś budynek ze starym systemem grzewczym i marzy Ci się ciepła podłoga?

Kupiłeś budynek z rynku wtórnego i chcesz w nim zmienić ogrzewanie na system bardziej ekonomiczny oraz ekologiczny? Folie grzewcze Red...